دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

تغییر تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

تغییر تاریخ برگزاری اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

احتراما به اطلاع می رساند به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و هشدار مسئولین امر نسبت به مراقبت و پیشگیری از خطر ابتلا و همچنین با توجه به لغو تمامی نمایشگاه ها ، همایش ها و سمینارهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی و از طرفی با نظر به پیش بینی متخصصان از ادامه شیوع این بیماری تا اردیبهشت سال آتی ، به منظور ملاحظه حضور شرکت کنندگان و مدعوین محترم در اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی ، تاریخ برگزاری این رویداد از 30 و 31 فروردین 99 به تاریخ 25و 26 خرداد 98 موکول گردید.
شایان ذکراست ، محل برگزاری کنفرانس ، کما فی السابق درهتل المپیک تهران بوده و برنامه های اصلی و جانبی کنفرانس بر اساس روال قبل می باشد.

اشتراک خبر :

محورهای کنفرانس

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههای آزمایشگاهی وآزمونهای کیفی جدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
سیستم های مبتی بر تکنولوژی های جدید و IT برای سهولت تصمیم گیری مدیران