دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

محورهای موضوعی

محورهای علمی کنفرانس

 • نوآوری های مواد اولیه پلی اولفینی
 • نوآوری های ماشین آلات و تکنولوژی های تولید
 • نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
 • کاربرد استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
 • کاربرد استفاده در شبکه های گازرسانی
 • کاربرد استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
 • کاربرد استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
 • محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
 • تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ، دستگاه های آزمایشگاهی وآزمون های کیفی جدید
 • جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
 • نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
 • فرصت های توسعه صادرات و بیان نمونه های موفق
 • تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
 • کاربردهای جدید لوله های پلی اولفینی

افراد برگزیده شده در بخش ارسال مقالات دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی می توانند از فرم آماده شده توسط انجمن برای ارائه در کنفرانس استفاده نمایند

با توجه به ارائه مقالات برگزیده در پنل های مختلف کنفرانس توسط صاحبان مقاله ، پیشنهاد می گردد مقالات مذکور در فرم متحد الشکل که توسط انجمن ارائه می گردد و با استفاده از فونت ها و سایز فونت های اعلامی ، مقالات خود را به ایمیل کنفرانس به نشانی info@ippfaconf.ir و یا به شماره واتساپ 09113075763 ، در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 20 آبان 1400 ارسال گردند.

همچنین با توجه به زمان 20 دقیقه ای ارائه ها فشردگی برنامه و محدودیت زمانی ، پیشنهاد می شود حدود 25 اسلاید جهت ارایه در کنفرانس ، آماده گردد.