دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

کمیته علمی

اعضای کمیته علمی انجمن

دکتر حسین نازکدست
استاد و عضوهیأت علمی دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر
مهندس داوود خادمی
مدیرعامل شرکت مهندسی آریانام
دکترقدرت الله هاشمی مطلق
استاد و عضو هیأت علمی دانشکده پلیمر دانشگاه تهران
مهندس عیسی زاده
مدیر کنترل کیفیت شرکت گسترش پلاستیک
مهندس علیرضا صحاف امین
مدیر کمیته استاندارد انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
مهندس هوسپ هارطونیان
مدیرفنی شرکت PES
دکتر محسن معصومی
رییس کمیته فنی متناظر ISO/TC138
دکترغلامرضا پیرچراغی
استاد و عضو هیأت علمی دانشکده علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
مهندس نورالله میرزاییان
مدیر فنی شرکت مهندسی کاوشیارپژوهان
مهندس حامدجباری
مدیر کمیته آموزش انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

کمیته علمی

محورهای کنفرانس

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههایآزمایشگاهیوآزمونهایکیفیجدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
سیستم های مبتی بر تکنولوژی های جدید و IT برای سهولت تصمیم گیری مدیران