دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

اولین جلسه کارگروه علمی کنفرانس

اولین جلسه کارگروه علمی کنفرانس

اولین جلسه کارگروه علمی کنفرانس انجمن با هدف غنی سازی محتوی علمی کنفرانس در محل انجمن تشکیل گردید . تشکیل این‌ کارگروه ها با هدف تولید محتوی مناسب جهت کنفرانس و تقسیم تجارب کارشناسان و استفاده از ظرفیت علمی واحدهای تولیدی صورت پذیرفته است .
خوشبختانه تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی از این موضوع استقبال نمودند که جای تبریک به وجود نگاه بلند مدت و توسعه ای در مدیران اجرایی واحدهای تولیدی دارد .

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

سایر موضوعات کمیته های کنفرانس :

محورهای کنفرانس

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههای آزمایشگاهی وآزمونهای کیفی جدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
سیستم های مبتی بر تکنولوژی های جدید و IT برای سهولت تصمیم گیری مدیران