دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

اولین نشست هم اندیشی کمیته علمی کنفرانس

اولین نشست هم اندیشی کمیته علمی کنفرانس

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی در محل دفتر انجمن برگزارید.دراین جلسه چهاره موضوع برنامه علمی تعیین گردیدو مقررشد که پنل های تخصصی در مورد عناوین تعیین شده برگزار گردد.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

سایر موضوعات کمیته های کنفرانس :

محورهای کنفرانس

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههای آزمایشگاهی وآزمونهای کیفی جدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
سیستم های مبتی بر تکنولوژی های جدید و IT برای سهولت تصمیم گیری مدیران