دومین کنفرانس بین المللی لوله های پلی اولفینی

ثبت نام

مهلت ثبت نام: 20 آبان ماه 1400

تعرفه ثبت نام در کنفرانس

آزاد

ریال 4,000,000
  • ثبت نام آزاد در کنفرانس

ثبت نام اعضا

ریال 3,000,000
  • اعضای انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

دانشجویی

ریال 700,000
  • ثبت نام دانشجویان

محورهای کنفرانس

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههای آزمایشگاهی وآزمونهای کیفی جدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
کاربردهای جدید لوله های پلی اولفینی